YF Funds – Evenwicht tussen ontwikkelings- en beleidsverplichtingen

By | June 12, 2021

YF Funds – Evenwicht tussen ontwikkelings- en beleidsverplichtingen

Een van de langstlopende en invloedrijke DeFi-protocollen is Yearn Finance (YF). werd voor het eerst gelanceerd in 1986, met een missie om mensen met verschillende achtergronden met interesse in financiële markten en mondiale economie samen te brengen om internationale standaardprijsmodellen voor land- en bosbouwproducten te ontwikkelen. YFI werd gecoöpteerd door het Wereld Natuur Fonds en het International Food Loss Fund als onderdeel van hun bredere inspanningen om de basis van internationale voedselhulp te versterken. YF ondersteunt projecten die gericht zijn op het bereiken van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden en het bouwen aan duurzame economische ontwikkeling en zelfvoorziening door verbeterde prijsstelling, informatie-uitwisseling en directe handel.

YF is van mening dat polishouders toegang kunnen krijgen tot informatie op alle niveaus, inclusief lokaal, regionaal en mondiaal, en dat dergelijke polishouders moeten kunnen communiceren en deelnemen aan de besluitvorming. Via YFI kunnen deze polishouders zich "inkopen" en actief deelnemen aan beleidsbesluitvorming en beleidsdialoog. YF faciliteert ook de dialoog tussen overheden, organisaties en andere buitenlandse investeerders. YF is niet alleen een handels- en uitwisselingsorganisatie. Door zijn langdurige toewijding aan gemeenschapsgestuurd bestuur en belangenbehartiging, heeft YF consequent een ruimte geboden voor openbare vergaderingen, workshops en rondetafelgesprekken met als doel de bestuursstructuur van plattelandsgebieden te verbeteren en transparantie bij de besluitvorming te bevorderen.

Wat de twee hoofdcomponenten van het project betreft, werkt YF aan het verbeteren van het functioneren van kleinschalige bedrijven en bedrijven die eigendom zijn van vrouwen door middel van training, technische hulp en het bevorderen van markttoegang. Door een reeks projecten die zijn ontworpen om de basis van YF te versterken, met name via de YSI- en YFQ-projecten, bereikt YF geleidelijk haar doel om een echt internationale en interregionale organisatie te worden die zich inzet voor het versterken van haar basis en haar vermogen om een faciliterend platform te bieden voor lokale en internationale bedrijven om deel te nemen aan wederzijds voordelige transacties en praktijken. Yearn Funds, een divisie van YF, heeft onlangs het YF Future Trading Platform gelanceerd, een zeer innovatief en dynamisch handelsplatform waarmee elk bedrijf, waar ook ter wereld, kan handelen met behulp van echte financiële instrumenten. Het Future Trading Platform stelt een bedrijf in staat om met eigen geld in vreemde valuta te handelen in plaats van gebruik te maken van kapitaal van derden of bankleningen. Door een eigen handelsplatform te ontwikkelen, wordt een bedrijf zelfvoorzienend en hoeft het niet langer afhankelijk te zijn van externe financiering of infrastructuur van externe belanghebbenden.

Zoek meer informatie op: https://bitcoinmeester.nl/